Tiedote asiakkaille ja yhteistyökumppaneille / Announcement to customers and partners

Siltekno Oy:n liiketoiminta riipputelineiden ja henkilönostokorien suunnittelun ja valmistuksen, tarkastus- ja huoltopalvelujen sekä vuokrauksen osalta on päättynyt 20. joulukuuta 2019. Kiitämme lämpimästi asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneista vuosista.

Siltekno Oy's business with design, manufacture, inspection-, maintenance- and rental services of suspended platform systems and personnel-lifting baskets has terminated on December 20th 2019. We warmly thank our customers and partners for the past years.


Tiedustelut / Inquiries:
Minna Siltala
hallituksen puheenjohtaja / Chairman of the Board
Siltekno Oy
puh/tel +358 (0)40 525 1583

Yhteydenotot 20.12.2019 jälkeen /
Contact after December 20th 2019:
puh/tel +358 (0)10 526 2060